Öğr. Gör. SANİYE YILDIRIM ÖZMUTLU NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. SANİYE YILDIRIM ÖZMUTLU

T: (0282) 250 3424

M saniyeyildirim@nku.edu.tr

W saniyeyildirim.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Yönetim ve Organizasyon
Ana Bilim Dalı:Lojistik
Doktora
Üniversite: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME YÖNETİMİ (DR) / YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Öğrenim Yılları: 2016-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME (YL)/ YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Öğrenim Yılları: 2008-2011
Tez: Durumsallık yaklaşımı çerçevesinde organizasyonel konumlandırması: Türk lojistik sektörüne yönelik bir uygulama (2011)
Lisans
Üniversite: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME BÖLÜMÜ / İŞLETME PR. (İÖ)
Öğrenim Yılları: 2003-2007
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
2011-
Öğr. Gör. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
2008-2011
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Yönetim ve Strateji
Stratejik Yönetim
İnsan Kaynakları Yönetimi
Örgütsel Davranış
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YILDIRIM ÖZMUTLU S., KADIN LİDERLİK YAKLAŞIMI: TEKNOLOJİK DEĞİŞİM VE ÇEVRESEL DEĞİŞKENLER BAĞLAMINDA YÖNETİM KARARLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İİBF Dergisi, vol. 4, pp. 107-134, 2017.
Özgün Makale orcid, open access, cross ref, doi
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YILDIRIM S., İşletmelerde Tedarik Zinciri Yönetimi Ve Toplam Kalite Yönetimi İlişkisi, VİZYONER DERGİSİ, cilt 1, ss. 171-191, 2009.
Özgün Makale
Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler
1. YILDIRIM S., Küçük İşletme Yönetimi ve Küçük İşletmelerde Karşılaşılan Sorunlar, Optik ve Optimetri, ss. 67-68, 2010.
Editöre Mektup
2. YILDIRIM S., Renklerin Dili, Optik ve Optimetri, 2010.
Editöre Mektup
3. YILDIRIM S., Lojistik Sektörü Ve Türk Lojistik Sektörünün Durumu, Optik ve Optimetri, ss. 68-69, 2010.
Editöre Mektup
4. , Neden Lojistik", Optik ve Optimetri, ss. 54, 2009.
Editöre Mektup
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Kayalar M., Y. S., Developing Intellectual Capital Savings In NGO s, V. International NGO’s Conference (04.04.2010-07.04.2010).
Tam metin bildiri
2. İbicioğlu H., Ç. İ. H., Y. S., Kamu Üniversitelerinde Vizyon ve Misyon Çerçevesinde Stratejik Yönetim, International Davraz Congress (On Social and Economic Issues Shaping the World’s Future - New Global Dialogue) (24.09.2009-27.02.2014).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. Kayalar M., Y. S., Senirkent in Girişimcilik Potansiyeli, Isparta İli Değerleri Ve Değer Yaratma Potansiyeli konferansı dahilinde Kitabı (04.04.2010-07.04.2010).
Tam metin bildiri
2. , .
Özet bildiri
3. , .
Özet bildiri
4. , .
Özet bildiri
5. , .
Özet bildiri
Ulusal Projeler
1. 2. Isparta ve Prizren (Kosava)Deki Lise ve Dengi Okullardaki Öğrencilerin Girişimcilik Özelliklerinin ne potansiyellerinin Araştırılması, Karşılaştırılması ve Haritalandırılması, ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2010-01.01.2010.
2. Türk Lojistik Sektörünün Durumsallık Yaklaşımı Çerçevesinde Organizasyonel Konumlandırılması ve Projeksiyonuna Yönelik Bir Araştırma, BAP, Araştırmacı.
Üyelikler
Satınalma Komisyonluğu, Yönetim Kurulu Üyesi, 2011-2013.
Lojistik Programı Koodinatörlüğü, Başkan, 2011-.
Eğitim-Öğretim komisyonluğu, Yönetim Kurulu Üyesi, 2011-.
Katıldığı Kurslar
Language Systems International College Of English, Yer:Los Angeles, California, 28.11.2013-20.10.2014.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
Türk Lojistik Sektörünün Durumsallık Yaklaşımı Çerçevesinde Organizasyonel Konumlandırılması ve Projeksiyonuna Yönelik Bir Araştırma, Yer:TÜRKİYE, 06.05.2009-25.05.2011.